ความหมาย "การทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี" / โดย คนธ์ธร เลิศนภาวงศ์.  (Text) (Text)

Khonthorn Lertnapawong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
คนธ์ธร เลิศนภาวงศ์, 2531-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KZ7170.ก61985 ค33 2559Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Description: 16, 180 แผ่นOther title: Definition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment [Added title page title]Subject(s): อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984)ทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ)ความหมายการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีThe definition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishmentLOC classification: KZ7170.ก61985 | ค33 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KZ7170.ก61985 ค33 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015276133
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KZ7170.ก61985 ป46 2549 ความพร้อมของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984) : KZ7170 .ค74 2557 คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด / KZ7170.A61984 M87 2011 The optional protocol to the UN Convention Against Torture / KZ7170.ก61985 ค33 2559 ความหมาย "การทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี" / KZ7180 .ว46 2559 อาชญากรรมการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ : ศึกษากรณีความรับผิดตามกฎหมายอาญาของไทย / KZ7180 .F67 2011 Forging a convention for crimes against humanity / KZ7212 .C66 2010 Combating piracy at sea :

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544