Normal view MARC view ISBD view

Rūam khambanyāi samai thī 61 pīkānsưksā 2551. Phāk nưng lem thī 2 / bannāthikān Prasœ̄t Sīangsutthiwong.

รวมคำบรรยาย สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Chalœ̄mchai Kasēmsan, M. L. Pheng Phengniti. Wīrachāt ʻĪampraphai. Prasopsuk Bundēt. Panyā Thanō̜mrō̜t. Kasēmsan Wilawan. Chaiyasit Trāchūtham, Parinyā Dīphadung. Čhiraniti Hawānon. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Phairōt Wāyuphāp. Sathit Phairo̜. ʻAkkharawit Sumāwong. Kanok ʻIntaramphan. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi.
Contributor(s): สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | เพ็ง เพ็งนิติ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | ประสพสุข บุญเดช | ปัญญา ถนอมรอด | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ปริญญา ดีผดุง | จิรนิติ หะวานนท์ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | สถิตย์ ไพเราะ | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | กนก อินทรัมพรรย์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT68 .ร547 2551 ภ. 1 ล. 2Publication: Krung Thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 [2008]Description: 347 หน้า.Subject(s): กฎหมาย -- ไทย | กฎหมายแพ่ง -- ไทย | กฎหมายอาญา -- ไทย | วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย | วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย | กฎหมายแรงงาน -- ไทย | ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย
List(s) this item appears in: New Books 2017-04 (Thai)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)