การปฏิรูประบบการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร / โดย พงศิลณ์ ศิริจรูญวงศ์.  (Text) (Text)

Phongsiln Siricharoonwong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
พงศิลณ์ ศิริจรูญวงศ์, 2527-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT3684 .พ25 2559Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Description: 10, 157 แผ่นOther title: Reformation of the dispute settlement system on taxation under revenue code [Added title page title]Subject(s): การอุทธรณ์ภาษีอากร -- ไทยการอุทธรณ์ภาษีอากรกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร -- ไทยกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากรการระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) -- ไทยการระงับข้อพิพาท (กฎหมาย)การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรประมวลรัษฎากรการปฏิรูปTax dispute settlementRevenue codeThe reformationLOC classification: KPT3684 | .พ25 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3684 .พ25 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015276646
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3684 .ช64 2564 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร = Tax dispute resolution / KPT3684 .ส63 2555 วิกฤติและปัญหาในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร / KPT3684 .น436 การอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีในฝ่ายปกครองของประเทศไทย : KPT3684 .พ25 2559 การปฏิรูประบบการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร / KPT3690 .จ374 ระยะเวลาและอายุความภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร = KPT3690 .ร633 การระงับข้อพิพาททางภาษีตามประมวลรัษฎากร : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ = Taxes disputes resolution according to Thai Revenue Code : comparative study on English law / KPT3690 .ล34 สิทธิของผู้เสียภาษีในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544