Kāndamnœ̄n khadī bǣp klum : sưksā kō̜ranī prīapthīap kotmāi Thai læ kotmāi Farangsēt = Action de groupe : class action a la francaise : rāingān chabap sombūn / dōi Nonthawat Nawatakunphisut.

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษากรณีเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส = Action de groupe : class action a la francaise : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.  (Text) (Text)

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT1758.ฟ52 น33 2559Publication: [Krung Thēp... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016]Description: 113 แผ่นNotes: เสนอ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Other title: Action de groupe : class action a la francaise [Parallel title]Subject(s): การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ไทยการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ฝรั่งเศสLOC classification: KPT1758.ฟ52 | น33 2559
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT1758.ฟ52 น33 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 19/04/2022 31379015402937
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT1758.ฟ52 น33 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379015240527
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT1758.ฟ52 น33 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 31/05/2022 31379015240535
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1758.ป45 ส425 คู่มือการปฏิบัติงานคุมประพฤติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา / KPT1758.ป45 ส736 ปัญหา อุปสรรคของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาล : KPT1758.ป45 อ46 2560 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่งและพาณิชย์ กรณีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยใช้วิธีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมในศาลและพัฒนาการก้าวสู่การอนุญาโตตุลาการ / KPT1758.ฟ52 น33 2559 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษากรณีเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส = Action de groupe : class action a la francaise : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT1758.ฟ52 น638 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) และการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / KPT1758.ฟ52 น638 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) และการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / KPT1758.ฟ52 น656 2554 การบริหารจัดการคดีสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ :

เสนอ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544