การอนุวัติการของประเทศไทยตามพันธกรณี ข้อ 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ในกรณีโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน / โดย ตถา รุ่งกระจ่าง.  (Text) (Text)

Tatha Rungkrajang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
ตถา รุ่งกระจ่าง, 2531-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT2754 .ต36 2559Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Description: Description: 13, 186 แผ่น : ภาพประกอบOther title: UNCAC implementation by Thailand with regard to article 9 in case of Public - Private - Partnerships (PPPs) [Added title page title]Subject(s): ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับโครงการ PPPsพันธกรณีข้อ 9การอนุวัติการPPPs projectArticle 9ImplementationLOC classification: KPT2754 | .ต36 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-04 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2754 .ต36 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/11/2020 31379015276760
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2754 .อ622 2555 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2754 .P46 Gesetzliche Regelung und Praxis des verwaltungsrechtlichen Vertrages : KPT2754 .ช62 2563 กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / KPT2754 .ต36 2559 การอนุวัติการของประเทศไทยตามพันธกรณี ข้อ 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ในกรณีโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน / KPT2754 .น64 2559 การศึกษาเปรียบเทียบความเห็นของศาลปกครองและศาลยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / KPT2754 .ส633 2550 สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครองกรณีเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา : KPT2754 .ส673 2561 กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544