ข้อต่อสู้เรื่องสถานะความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค เพื่อหลุดพ้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / โดย รัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์.  (Text) (Text)

Rattiya Phiriyaphongphanit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
รัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์, 2527-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT846.5 .ร63 2559Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Description: Description: 9, 93 แผ่นOther title: State of scientific and technical knowledge [Added title page title]Subject(s): ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทยความรับผิดของผู้ผลิตความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเหตุหลุดพ้นความรับผิดของผู้ประกอบการสถานะความรู้ทางวิทยาการและทางเทคนิคความเสี่ยงภัยอันเกิดจากพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคUnsafe productExemption of liability for the manufactureThe state of scientific and technical knowledgeThe risk from scientific and technological improvementLOC classification: KPT846.5 | .ร63 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน)
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-04 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT846.5 .ร63 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015279269
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT846.5 .พ25 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 / KPT846.5 .พ464 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. -- : KPT846.5 .พ949 2553 สินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ = KPT846.5 .ร63 2559 ข้อต่อสู้เรื่องสถานะความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค เพื่อหลุดพ้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / KPT846.5 .ส75 2549 ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ = KPT850.5 .ภ74 2563 ประเด็นท้าทายทางด้านกฎหมายในยุค IOTs : ศึกษากรณีความรับผิดจากการใช้งาน smart car = Legal challenges in the IOTs : case study of smart car's liability : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT854.7 .พ74 2559 ปัญหาเขตอำนาจศาลในการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินที่ข้าราชการได้รับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544