Normal view MARC view ISBD view

Kānprachum sammanā radom khwāmkhithen tō̜ rāng phrarātchabanyat hai chai pramūan kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Phō̜.Sō̜.-- læ rāng pramūan kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin / dōi Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt rūam kap Sūn Songsœ̄m læ Prasānngān Kānwičhai phư̄a Kānpokkhrō̜ng Tonʻēng khō̜ng Thō̜ngthin (Sūn Sō̜Pō̜Wō̜Thō̜.).

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.-- และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น (ศูนย์ สปวท.).

Kānprachum Sammanā Radom Khwāmkhithen tō̜ rāng Phrarātchabanyat hai chai Pramūan Kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Phō̜.Sō̜-- læ Rāng Pramūan Kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Krung Thēp...) Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. Sūn Songsœ̄m læ Prasānngān Kānwičhai phư̄a Kānpokkhrō̜ng Tonʻēng khō̜ng Thō̜ngthin.
By: การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.-- และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2559 : กรุงเทพฯ).
Contributor(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT2920.ก67 ก63 2559Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2559 [2016]Description: 140 หน้า.Notes: ประชุมวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม Royal Princess หลานหลวง.Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- การประชุม | การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การประชุม | การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย -- การประชุม
List(s) this item appears in: New Books 2017-06 (Thai)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2920.ก67 ก63 2559 (See Similar Items) Available 31379015438964
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT2920.ก67 ก63 2559 (See Similar Items) Show map Available 31379015438923
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books KPT2920.ก67 ก63 2559 (See Similar Items) Available 31379015438956
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT2920.ก67 ก63 2559 (See Similar Items) Show map Available 31379015438931
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books KPT2920.ก67 ก63 2559 (See Similar Items) Available 31379015438949
Total holds: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
KPT2877 .ว25 8 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / KPT2877 .ส73 ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน / KPT2920.ก28 2551 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 1-11) พระพุทธศักราช 2457 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2551-2553 / KPT2920.ก67 ก63 2559 การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.-- และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2920 .ก964 การปรับปรุงกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2920 .ก964 การปรับปรุงกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2920.ก312537ก4 2549 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พร้อมกฎกระทรวง /

ประชุมวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม Royal Princess หลานหลวง.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)