Kānrīanrū phư̄a trīam khwāmphrō̜m kō̜n-lang waisūngʻāyu / Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp (SǭSǭSǭ.), Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai (MǭSǭ. PhǭSǭ.).

การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน-หลังวัยสูงอายุ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.).  (Text) (Text)

Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
Call no.: HQ1061 .ก64 2553Series: Nangsư̄ rūamchut khwāmrū phư̄a kānphatthanā khunnaphāp chīwit thī dī khō̜ng phūsūngʻāyu ; chut thī 3 Series: หนังสือรวมชุดความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ: ชุดที่ 3.Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai, 2553 [ 2010] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553 [2010]Description: 135 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิตผู้สูงอายุ -- พฤติกรรมทางเพศผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัยLOC classification: HQ1061 | .ก64 2553
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-09(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HQ1061 .ก64 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/02/2021 31379015055040
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544