มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Kānčhatkān chœ̄ng yutthasāt samrap CEO = [Strategic management] / Bunkīat Chīwatrakūnkit.

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO = [Strategic management] / บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.

Bunkīat Chīwatrakūnkit.
By: บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HD30.28 .บ72 2559Publication: [Krung thēp ...] : Bō̜risat Phī. Phrēt Čhamkat, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พี. เพรส จำกัด, 2559 [2016]Edition: Phim khrang thī 11. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Description: xvii, 436 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2556.ISBN: 9789990112634; 9990112630.Other title: Strategic management [Parallel title].Subject(s): การวางแผนเชิงกลยุทธ์
Contents:
บทที่หนึ่ง การจัดการอย่างมียุทธศาสตร์ในภาพรวม -- ภาคผนวกบทที่หนึ่ง -- บทที่สอง การเติบโตของธุรกิจ & การกำกับดูแลกิจการที่ดี -- ภาคผนวกบทที่สอง -- บทที่สาม กระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ -- ภาคผนวกบทที่สาม -- บทที่สี่ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก & การแข่งขันในอุตสาหกรรม -- ภาคผนวกบทที่สี่ -- บทที่ห้า การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร -- ภาคผนวกบทที่ห้า -- บทที่หก การจัดทำยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร -- ภาคผนวกบทที่หก -- บทที่เจ็ด การจัดทำยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยธุรกิจและระดับ "ฟังก์ชั่นงาน" -- ภาคผนวกบทที่เจ็ด -- บทที่แปด การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ -- ภาคผนวกบทที่แปด -- บทที่เก้า การประเมินผลและควบคุมยุทธศาสตร์ -- ภาคผนวกบทที่เก้า -- กรณีศึกษา -- ดัชนี.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HD30.28 .บ72 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015507230
Total holds: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2556.

บทที่หนึ่ง การจัดการอย่างมียุทธศาสตร์ในภาพรวม -- ภาคผนวกบทที่หนึ่ง -- บทที่สอง การเติบโตของธุรกิจ & การกำกับดูแลกิจการที่ดี -- ภาคผนวกบทที่สอง -- บทที่สาม กระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ -- ภาคผนวกบทที่สาม -- บทที่สี่ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก & การแข่งขันในอุตสาหกรรม -- ภาคผนวกบทที่สี่ -- บทที่ห้า การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร -- ภาคผนวกบทที่ห้า -- บทที่หก การจัดทำยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร -- ภาคผนวกบทที่หก -- บทที่เจ็ด การจัดทำยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยธุรกิจและระดับ "ฟังก์ชั่นงาน" -- ภาคผนวกบทที่เจ็ด -- บทที่แปด การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ -- ภาคผนวกบทที่แปด -- บทที่เก้า การประเมินผลและควบคุมยุทธศาสตร์ -- ภาคผนวกบทที่เก้า -- กรณีศึกษา -- ดัชนี.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305

// External Cover Images