มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Patčhai thī mī phon tō̜ kāntatsinčhai chao hō̜ngphak samrap kānyūʻāsai nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ parimonthon / dōi Fontip Wongsuphachartkun.

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักสำหรับการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / โดย ฝนทิพย์ วงศ์ศุภชาติกุล.

By: ฝนทิพย์ วงศ์ศุภชาติกุล, 2530-.
Contributor(s): Fontip Wongsuphachartkun, 1987- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HF5415.33.ท92ก4 ฝ33 2559Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Description: 8, 73 แผ่น : ภาพสีประกอบ.Notes: การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.Other title: Factor effecting decision on room rental in Bangkok Metropolitan Region [Added title page title].Subject(s): การเลือกของผู้บริโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ห้องชุด -- ไทย -- กรุงเทพฯ | ห้องพัก | Room rental
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-09(Thai)
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.33.ท92ก4 ฝ33 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015241376
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.33.ท92ก4 ฝ33 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015241384
Total holds: 0
กำลังเรียกดู Pridi Banomyong Library ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
LA2383.ท92ฉ432ก3 2543 บทความประกอบชีวประวัติของฉลบชลัยย์ พลางกูร. E184.จ6 ฟ73 2555 ผิงฟู ผู้ไม่ยอมแพ้ / HD9661.ท92 ว36 2559 แผนธุรกิจโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green PP) / HF5415.33.ท92ก4 ฝ33 2559 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักสำหรับการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / HF5681.อ63 ป45 2559 การแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ winners และ losers กับการสร้างผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนของตลาด / HF5415.33.ท92ก4 ณ622 2559 ส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล / JQ1749.ก15 ร642 2558 รายงานสรุปผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มผู้นำนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง " นักศึกษากับอนาคตสังคมไทย" /

การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305