Sāra sangkhēp prakō̜p botbanyat pramūan Kotmāi Thīdin : Phrarātchabanyat Thīrātchaphatsadu Pō̜.Sō̜.2518, Phrarātchabanyat Čhat Thīdin phư̄a Kān Khrō̜ng Chīp Pō̜.Sō̜. 2511 : prakō̜p dūai Phō̜.Rō̜.Bō̜. Hai Chai Pramūan Kotmāi Thīdin Pō̜.Sō̜. 2497, Pramūan Kotmāi Thīdin phrō̜m Kot Krasūng Rabīap Khana Kammakān Čhatsan Thīdin Hǣng Chāt (chabap thī samkhan) læ rabīap Krom Thīdin (chabap thī samkhan) sāra phœ̄mtœ̄m kīeokap thīdin, Phō̜.Rō̜.Bō̜. Thīrātchaphatsadu Pō̜.Sō̜.2518, Kot Krasūng læ Rabīapkān Khlang (thī kīeokhō̜ng), sāra phœ̄mtœ̄m kīeokap thīrātchaphatsadu, Phō̜.Rō̜.Bō̜. Čhat Thīdin Phư̄a Kān Khrō̜ng Chīp Pō̜.Sō̜. 2511, khamphiphāksā læ kham winitchai kīeokap kānčhat thīdin phư̄a kān khrō̜ng chīp / Chayāthō̜n Chīaplǣm, Sawitrī Chīaplǣm.

สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายที่ดิน : พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518, พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 : ประกอบด้วย พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497, ประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมกฎกระทรวงระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติ (ฉบับที่สำคัญ) และระเบียบกรมที่ดิน (ฉบับที่สำคัญ) สาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดิน, พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518, กฎกระทรวงและระเบียบการคลัง (ที่เกี่ยวข้อง), สาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ, พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511, คำพิพากษาและคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ / ชยาธร เฉียบแหลม, สาวิตรี เฉียบแหลม.  (Text) (Text)

Chayāthō̜n Chīaplǣm. Sawitrī Chīaplǣm.
ชยาธร เฉียบแหลม
สาวิตรี เฉียบแหลม
Call no.: KPT683 .ช46 2560Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: [8], 527 หน้าISBN: 9789742036393; 974203639XSubject(s): การใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยที่ดินของรัฐ -- ไทยLOC classification: KPT683 | .ช46 2560
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-10(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT683 .ช46 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015473219
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT683 .ช46 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015473243
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT683 .ช46 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015521371
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT683 .ช46 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015521389
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT683 .ช46 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015521397
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT683 .ช46 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379015521363
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544