Pamūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1-6 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2560) chabap chai rīan / Somyot Chư̄athai.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย.  (Text) (Text)

Somyot Chư̄athai.
สมยศ เชื้อไทย
Call no.: KPT500 .ส445 2560Publication: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Edition: Phim khrang thī 14, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 614 หน้าISBN: 9786162695940; 6162695948Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit chabap chai rīan Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน [Spine title]Subject(s): กฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยLOC classification: KPT500 | .ส445 2560
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014248166
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014243092
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014243100
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015523773
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015523781
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015472575
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015472609
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015472591
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008410582
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008410681
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015523757
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT500 .ป457 2552 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (ฉบับใช้สอบ) / KPT500 .ภ74 2562 ล. 2 แพ่งบัญญัติ. ฉบับทบทวน / II : KPT500 .ส445 2555 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน / KPT500 .ส445 2560 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ฉบับใช้เรียน / KPT500 .ส445 2560 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ฉบับใช้เรียน / KPT500 .ส445 2560 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ฉบับใช้เรียน / KPT500 .ส445 2562 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ฉบับใช้เรียน /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544