Kānprap botbāt phākrat nai kānhai bō̜rikān sāthārana kānkračhāi ʻamnāt hai thō̜ngthin tatsinčhai / phūkhīan Somkīat Tangkitwānit, ʻItkun ʻUnhakēt.

การปรับบทบาทภาครัฐในการให้บริการสาธารณะ การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นตัดสินใจ / ผู้เขียน สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ.  (Text) (Text)

Somkīat Tangkitwānit. ʻItkun ʻUnhakēt. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
อิสร์กุล อุณหเกตุ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Call no.: DOC 2016 682882Series: Rāingān ThīDīʻĀʻAi ; chabap thī 118 Series: รายงานทีดีอาร์ไอ: ฉบับที่ 118.Publication: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2559 [2016]Description: 32 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทยการกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-10(Thai) | New Books 2017-11(Thai) | TUECON-ผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC 2016 682882 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015427793
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC 2016 682882 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015427801
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2016 682882 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015187702
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2016 681452 คู่มือสำหรับผู้ดูแลโปรแกรมการคำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทางหลวง : DOC 2016 682876 การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในรูปแบบของคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยาเวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ / DOC 2016 682879 การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของคนไทย / DOC 2016 682882 การปรับบทบาทภาครัฐในการให้บริการสาธารณะ การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นตัดสินใจ / DOC 2016 683291 กฎบัตรพุทธบริษัท / DOC 2016 683294 บรรลุถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตด้วยปริศนาธรรมคำกลอน / DOC 2016 683541 โครงการสร้างฝายประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544