การสื่อสารกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมย่อยของนักเต้น Cover dance / โดย ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์.  (Text) (Text)

Ditthapong Prasertpitoon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon.
ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์, 2531-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
Call no.: P94.65.ท9 ด63 2559Publication: [Krung Thēp...] : Khana Wānsānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Description: 12, 181 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Communication and subculture identity of cover dance performers [Added title page title]Subject(s): การสื่อสารกับวัฒนธรรม -- ไทยการสื่อสาร -- แง่สังคม -- ไทยศิลปกรรมนิยม -- ไทยการเต้น Cover danceการสื่อสารกับอัตลักษณ์การสื่อสารกับวัฒนธรรมย่อยCover dance IdentitySubcultureLOC classification: P94.65.ท9 | ด63 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-10(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
P90 .ป435 2555 ล. 1 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ = P92.ท9 ภ74 2559 เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์ และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง / P94 .ธ36 2559 การบริหารสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารพุทธปรัชญาของพุทธทาสภิกขุ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) และทัศนคติของนิสิตนักศึกษาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อคำสอนของพุทธทาสภิกขุ / P94.65.ท9 ด63 2559 การสื่อสารกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมย่อยของนักเต้น Cover dance / P94.65.ท9 ส64 2559 การถ่ายทอดวัฒนธรรมตะวันตกผ่านทางสถานีวิทยุเพลงสากล : P96.ผ72ท9 ณ627 2559 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ “MyMo Application” ของธนาคารออมสิน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย / P96.ผ72ท9 พ25 2558 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /

วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544