Kānbangkhap khadī phǣng = Civil execution / ʻƯ̄an Khunkǣo.

การบังคับคดีแพ่ง = Civil execution / เอื้อน ขุนแก้ว.  (Text) (Text)

Auen Kunkaew.
เอื้อน ขุนแก้ว
Call no.: KPT1728 .อ83 2560กPublication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Edition: Phim khrang thī 5, (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, (แก้ไขเพิ่มเติม)Description: 379 หน้าNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: วิธีการชั่วคราวและการบังคับคดีแพ่ง.ISBN: 9786164409897; 6164409896Other title: Civil execution [Parallel title]Subject(s): วิธีการก่อนพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทยวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1728 | .อ83 2560ก
Contents:บทที่ 1 ความทั่วไป - - บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี - - บทที่ 3 การบังคับคดี - - บทที่ 4 การขอให้บังคับคดี - - บทที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน - - บทที่ 6 เจ้าพนักงานบังคับคดี - - บทที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสีย - - บทที่ 8 การยึดและการอายัด - - บทที่ 9 การขายทอดตลาด - - บทที่ 10 การงดการบังคับคดี - - บทที่ 11 การถอนการบังคับคดี - - บทที่ 12 การเพิกถอนการบังคับคดี - - บทที่ 13 การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก - - บทที่ 14 การร้องสอดชั้นบังคับคดี - - บทที่ 15 การขอกันส่วน - - บทที่ 16 การร้องขัดทรัพย์ - - บทที่ 17 การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ - - บทที่ 18 การขอเฉลี่ยทรัพย์ - - บทที่ 19 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย - - บทที่ 20 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง - - บทที่ 21 การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน - - บทที่ 22 การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ - - บทที่ 23 การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน - - บทที่ 24 การบังคับคดีจับกุมและกักขัง - - บทที่ 25 การค้ำประกันในศาล - - บทที่ 26 ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015543599
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015543607
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008414089
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/07/2022 31379008412075
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008412083
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015543581
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015476188
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015476162
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008412125
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015543573
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2560ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015530901
รายการจองทั้งหมด: 0

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: วิธีการชั่วคราวและการบังคับคดีแพ่ง.

บทที่ 1 ความทั่วไป - - บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี - - บทที่ 3 การบังคับคดี - - บทที่ 4 การขอให้บังคับคดี - - บทที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน - - บทที่ 6 เจ้าพนักงานบังคับคดี - - บทที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสีย - - บทที่ 8 การยึดและการอายัด - - บทที่ 9 การขายทอดตลาด - - บทที่ 10 การงดการบังคับคดี - - บทที่ 11 การถอนการบังคับคดี - - บทที่ 12 การเพิกถอนการบังคับคดี - - บทที่ 13 การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก - - บทที่ 14 การร้องสอดชั้นบังคับคดี - - บทที่ 15 การขอกันส่วน - - บทที่ 16 การร้องขัดทรัพย์ - - บทที่ 17 การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ - - บทที่ 18 การขอเฉลี่ยทรัพย์ - - บทที่ 19 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย - - บทที่ 20 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง - - บทที่ 21 การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน - - บทที่ 22 การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ - - บทที่ 23 การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน - - บทที่ 24 การบังคับคดีจับกุมและกักขัง - - บทที่ 25 การค้ำประกันในศาล - - บทที่ 26 ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544