Kotmāi ratthammanūn : kānkō̜tang ratthammanūn læ kānkǣkhai ratthammanūn / Piyabut Sǣngkanokkun.

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / ปิยบุตร แสงกนกกุล.  (Text) (Text)

Piyabut Sǣngkanokkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn.
ปิยบุตร แสงกนกกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน
Call no.: KPT2070 .ป638 2560Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 12, 248 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786168139035; 6168139036Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .ป638 2560
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-11(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015533236
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/12/2021 31379015533210
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 22/12/2021 31379015533244
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 25/12/2021 31379015476279
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 27/12/2021 31379015476253
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 20/12/2021 31379015476287
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 28/12/2021 31379015476261
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 21/12/2021 31379015476238
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก หน้า 101-110 มี สีสะท้อนแสงอยู่แล้วก่อนให้บริการ ชนิสา 12 ก.ย. 61 28/12/2021 31379015533228
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 06/12/2021 31379015530869
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 26/12/2021 31379015530885
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT2070 .ป638 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 21/12/2021 31379015530877
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2070 .ป546 2561 การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย / KPT2070 .ป546 2561 การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย / KPT2070 .ป638 2560 กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / KPT2070 .ป638 2560 กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / KPT2070 .ป638 2563 กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / KPT2070 .ป638 2563 กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / KPT2070 .ป638 2563 กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544