Witthayu Sarānrom pī thī 16 chabap thī 65 Tulākhom-Thanwākhom 2557 / khana phūčhattham Wanidā Phahonphonphayuhasēnā ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n] ; bannāthikān Bēnčhāphā Thapthō̜ng.

วิทยุสราญรมย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 65 ตุลาคม-ธันวาคม 2557 / คณะผู้จัดทำ วนิดา พหลพลพยุหเสนา ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ เบญจาภา ทับทอง.  (Text) (Text)

Wanidā Phahonphonphayuhasēnā. Bēnčhāphā Thapthō̜ng. Sathānī Witthayu Sarānrom.
วนิดา พหลพลพยุหเสนา | เบญจาภา ทับทอง | สถานีวิทยุสราญรมย์
Call no.: AC158 .ว55 2558Publication: Krung Thēp... : Sathānī Witthayu Sarānrom Kō̜ng Witthayu Kračhāisīang Krom Sāranithēt Krasūang Kāntāngprathēt, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุสราญรมย์ กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [2558] [2015]Description: 209 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Subject(s): รวมเรื่องLOC classification: AC158 | .ว55 2558
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks AC158 .ว55 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015411227
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544