Niyām kham samkhan thī kīeokap sitthi phūsūngʻāyu tām ratthammanūn ... / Sasiphat Yǭtphēt, Prīyānut Chōkthanawanit.

นิยามคำสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญฯ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, ปรียานุช โชคธนวณิชย์.  (Text) (Text)

Sasiphat Yǭtphēt, Prīyānut Chōkthanawanit, Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt (Thailand)
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-
ปรียานุช โชคธนวณิชย์, 2523- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
Call no.: HV1484.ท92 ศ542 2553Publication: [Krung Thēp... ] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp (Sō̜Sō̜Sō̜.) læ Mūnnithi Sāthāranasuk Hǣng Chāt (Sō̜Mō̜Chō̜.), [2553] [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สมช.), [2553] [2010]Description: 130 หน้าNotes: หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชน ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ.Subject(s): สังคมสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ -- ไทยผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: HV1484.ท92 | ศ542 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ542 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015189948
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HV1484.ท92 ศ524 การบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ : รายงานการวิจัย / HV1484.ท92 ศ527 การพัฒนาหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย / HV1484.ท92 ศ533 โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ = HV1484.ท92 ศ542 2553 นิยามคำสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญฯ / HV1484.ท92 ศ544 2553 บูรณาการระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / HV1484.ท92 ศ544 2553 บูรณาการระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / HV1484.ท92 ศ547 2553 ระบบบริการระดับพื้นที่และฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน :

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชน ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544