Rāingān kānsāthāranasuk Thai dān kānphǣt phǣn Thai kānphǣt phư̄nbān læ kānphǣt thānglư̄ak Phō̜. Sō̜. 2557-2559 / bannāthikān Suriya Wongkhongkhāthēp ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557-2559 / บรรณาธิการ, สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnakngān Khō̜mūn læ Khlang Khwāmrū.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
Call no.: WB50.JT3 ร642 2559Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khō̜mūn læ Khlang Khwāmrū Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2559 [2016]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: [14], 298 หน้า : ภาพประกอบ (สีบางภาพ)ISBN: 9786161131517; 616113151XSubject(s): การแพทย์แผนโบราณ -- ไทยการแพทย์แบบผสมผสาน
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WB50.JT3 .ร642 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015224679
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WB50.JT3 .ร642 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015224703
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks WB50.JT3 .ร642 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008446420
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks WB50.JT3 .ร642 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015483390
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
WB50.JT3 ร642 2556 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2554-2556 / WB50.JT3 ร642 2556 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2554-2556 / WB50.JT3 .ร642 2559 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557-2559 / WB50.JT3 .ร642 2559 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557-2559 / WB50.JT3 ล752 2552 บทสังเคราะห์ศูนย์เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย : WB50.JT3 ล752 2552 บทสังเคราะห์ศูนย์เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย : WB520 .A678 2009 Aquatic exercise for rehabilitation and training /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544