การอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรม : กรณีศึกษาการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 / โดย ศิริพงศ์ อริยสุนทร.  (Text) (Text)

Siripong Ariyasuntorn, Thammasat University. Faculty of Political Science.
ศิริพงศ์ อริยสุนทร, 2532-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Call no.: HM621 .ศ646 2559Publication: [Krung Thēp...] : Sākhā Wicha Kānmư̄ang Kānpokkhrǭng Samrap Nakbō̜rihān Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Description: 6, 66 แผ่น : ภาพประกอบNotes: การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)Other title: Conservation or restoration : tradition, local wisdom, national and local art and culture. According to the law on culture : case study on the establisement [i.e. establishment] of the culture council by national culture act, B.E. 2553 (2010) [Added title page title]Subject(s): วัฒนธรรมนโยบายวัฒนธรรมไทย -- นโยบายวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมเครือข่ายทางวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมCultural CouncilCultural NetworkDepartment of Cultural PromotionLOC classification: HM621 | .ศ646 2559
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2018-04(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HM621 .ศ646 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379015305023
รายการจองทั้งหมด: 0

การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544