Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 4 withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang / ʻAphirat Bunthō̜ng.

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / อภิรัฐ บุญทอง.  (Text) (Text)

ʻAphirat Bunthō̜ng.
อภิรัฐ บุญทอง
Call no.: KPT1728 .อ46 2561Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Description: 252 หน้าNotes: ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560.ISBN: 9786162696657; 6162696650Other title: Withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang Other title: วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง [Portion of title]Subject(s): วิธีการก่อนพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทยวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1728 | .อ46 2561
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ46 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014248794
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ46 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015587430
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ46 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015587414
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ46 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/07/2020 31379015536783
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ46 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015536627
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ46 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015536593
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ46 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015536601
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1728 .ว73 2553 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / KPT1728 .ว73 2553 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / KPT1728 .ว73 2553 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / KPT1728 .อ46 2561 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / KPT1728 .อ46 2561 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / KPT1728 .อ46 2561 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / KPT1728 .อ46 2561 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง /

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544