Phūmiphāk Tawanʻō̜k Klāng nai kānmư̄ang lōk : khwāmtō̜nư̄ang læ kānplīanplǣng / Chūkīat Phanatphō̜nprasit.

ภูมิภาคตะวันออกกลางในการเมืองโลก : ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง / ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์.  (Text) (Text)

Chookiat Panaspornprasit.
ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
Call no.: DS63.18 .ช727 2561Series: Nangsư̄ nai Khrōngkān ʻAnyamanī hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai phư̄a Chalœ̄m Chalō̜ng nai ʻŌkāt Khrop Rō̜p 100 Pī hǣng Kānsathāpanā Mahāwitthayālai ; lamdap thī 10 Series: โครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย: ลำดับที่ 10Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 242 หน้า : แผนที่ISBN: 9789740337188; 974033718XSubject(s): ตะวันออกกลาง -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศตะวันออกกลาง -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1945-LOC classification: DS63.18 | .ช727 2561
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS63.18 .ช727 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379000503905
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS63.18 .ช727 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008444516
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS63.18 .ช727 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008444508
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS63.18 .ช727 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016152465
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS63.18 .ช727 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015588347
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS63.18 .ช727 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015588354
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544