100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 4 / [Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa] ; bannāthikān Sonthi Tēchānan.

100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 4 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.  (Text) (Text)

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468
สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Call no.: DS582.6 .ม195 2560 ล. 4Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Description: 386 หน้าISBN: 9786169231288; 6169231289Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 4 Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 4 Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 4 | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 4 [Spine title]Subject(s): มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468สงครามโลก, ค.ศ. 1914-1918สงครามโลก, ค.ศ. 1914-1918 -- ไทยไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 6, 2453-2468LOC classification: DS582.6 | .ม195 2560 ล. 4
แสดงรายการนี้ใน: LP. New Book 2021-10 (Thai) Serveymonkey No.1
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016078280
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008446107
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008446099
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015591655
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015591663
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
DS582.6 .ม195 2560 ล. 3 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 3 / DS582.6 .ม195 2560 ล. 3 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 3 / DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 4 / DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 4 / DS582.6 .ม195 2560 ล. 5 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 5 / DS582.6 .ม195 2560 ล. 5 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 5 / DS582.6 .ม195 2560 ล. 6 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 6 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544