การทำข่าวเชิงสืบสวนกับการบังคับใช้กฎหมาย : ศึกษากรณีคดีเลี่ยงภาษีการโอนหุ้น / โดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์.  (Text) (Text)

Prasong Lertratanawisute, Witthayālai Kānyuttitham.
ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, 2504-
วิทยาลัยการยุติธรรม
Call no.: KPT3695 .ป46 2552Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Description: ก-ญ, 67 แผ่นNotes: เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13.Other title: Investigative reporting and law enforcemint [i.e. enforcement] : a case study of tax evasion on share transfer [Added title page title] | Investigative reporting and law enforcement : a case study of tax evasion on share transfer [Added title page title]Subject(s): การหนีภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการโอนกรรมสิทธิ์หุ้น -- ภาษีอากร -- ไทยLOC classification: KPT3695 | .ป46 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3695 .ป46 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013195178
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3693 .ป646 คดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญา = KPT3693 .ส363 2551 การสอบสวนคดีภาษีอากร = KPT3695 .ช645 2552 มาตรการต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้หรือไม่บริสุทธิ์ / KPT3695 .ป46 2552 การทำข่าวเชิงสืบสวนกับการบังคับใช้กฎหมาย : KPT3709 .ก96 2557 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT3709 .ก96 2557 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT3709 .ป464 2554 แนวทางการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามหลักธรรมาภิบาล /

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544