มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

การพัฒนาบทบาทใหม่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / โดย สุขฤทัย สุขทวี.

Sukruthai Suktawee, Thammasat University. Faculty of Social Administration.
By: สุขฤทัย สุขทวี, 2532-.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HV40.42 .ส72 2559Publication: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Description: 19, 124 แผ่น : ภาพประกอบ.Notes: สารนิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)Other title: Development of new operational roles of social development and human security volunteers according to missions of Ministry of Social Development and Human Security [Added title page title].Subject(s): อาสาสมัครในงานสังคมสงเคราะห์ -- ไทย | อาสาสมัครในงานพัฒนาชุมชน -- ไทย
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HV40.42 .ส72 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015546295
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HV40.42 .ส72 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015546303
Total holds: 0
กำลังเรียกดู Pridi Banomyong Library ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
HV40.42 .ม33 2559 การส่งเสริมการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 / HV40.42 .ร36 2557 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชน สังกัดกองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร / HV40.42 .ศ56 2557 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากต่อการจัดบริการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) / HV40.42 .ส72 2559 การพัฒนาบทบาทใหม่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / HV4045 .G65 Separate societies : poverty and inequality in U.S. cities / HV4045 .G7 The urban challenge--poverty and race / HV4050.5.A5 U73 The Urban poor in Latin America /

สารนิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305