มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Patčhai thī mī phon tō̜ kāntatsinčhai longthun nai Kō̜ngthun Pœ̄t Thai Phānit Sasomsub Trāsānnī kap Bō̜risat Laksap Čhatkān Kō̜ngthun Thai Phānit Čhamkat / dōi Pārichat Chamnikānkōson.

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด / โดย ปาริฉัตร ชำนิการโกศล.

Pārichat Chamnikānkōson, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy.
By: ปาริฉัตร ชำนิการโกศล, 2526-.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HG4515 .ป64 2556Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Description: 7, 59 แผ่น.Notes: การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต.Subject(s): บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด | การลงทุน -- การตัดสินใจ | กองทุนพันธบัตร -- ไทย
แสดงรายการนี้ใน: TUBA NEWBOOK Jun-Jul 2018 Thai | TUBA NEW BOOK 201808 (THAI)
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HG4515 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014048046
Total holds: 0

การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305