มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Kānsưksā khwāmsamphan rawāng khunnalaksana khō̜ng khana kammakān bō̜risat kap kānčhat ʻandap khrēdit ʻongkō̜n : lakthān chœ̄ng pračhak čhāk prathēt Thai = [The association between board of directors' characteristics and firms' credit ratings : empirical evidence from Thailand] / Chitchanok Dūangkhǣ.

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดอันดับเครดิตองค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย = [The association between board of directors' characteristics and firms' credit ratings : empirical evidence from Thailand] / โดย ชิดชนก ดวงแข.

Chitchanok Duangkhae, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy.
By: ชิดชนก ดวงแข, 2528-.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HD2745 .ช63 2556Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Description: 7, 52 แผ่น.Notes: การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต.Other title: Asociation between board of directors' characteristics and firms' credit ratings : empirical evidence from Thailand [Parallel title].Subject(s): คณะกรรมการบริษัท -- ไทย | การจัดอันดับเครดิต -- ไทย
แสดงรายการนี้ใน: TUBA NEWBOOK Jun-Jul 2018 Thai | TUBA NEW BOOK 201808 (THAI)
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD2745 .ช63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014048079
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD2745 .ช63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014048095
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2745 .ช63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014048087
Total holds: 0
กำลังเรียกดู Professor Sangvian Indaravijaya Library ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
HD2745 .ค747 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน = Director's handbook / HD2745 .จ46 จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล : บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน / HD2745 .จ46 จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล : บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน / HD2745 .ช63 2556 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดอันดับเครดิตองค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย = [The association between board of directors' characteristics and firms' credit ratings : empirical evidence from Thailand] / HD2745 .ถ643 2555 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 / HD2745 .ท523 ผู้บริหารยุคบรรษัทภิบาล / HD2745 .ท523 ผู้บริหารยุคบรรษัทภิบาล /

การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305