Rūam botkhwām thāng wichākān khong Samnakngān Sān Ratthammanūn. chut thī 16, Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon / phūkhīan Kō̜nphot ʻAtsawinwičhit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 16, ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / ผู้เขียน กรพจน์ อัศวินวิจิตร ... [และคนอื่นๆ].

Kō̜nphot ʻAtsawinwičhit, Čhiraniti Hawānnon. Chawalit Ramčhūančhō̜n. Chānchai Sawǣngsak, Chīp Čhunlamon. Chaowana Traimāt, Nakharin Mektrairat, Niphon Čhaisamran, Bančhœ̄t Singkhanēti. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Prawit Rattanaphīan, Prasœ̄t ʻŌnoppharatwibūn. Punya Udchachon, Piya Patangthā. Phongniwat Yutthaphanbǭriphān, Porntipa sawaisuwanwong. Phison Phirun. Lœ̄trat Rattanawānit, Pol. ʻŌ̜., Wō̜rawit Kangsasithīam. Wicha Mahākhun, Wiwatthana Thǭnglongyā. Wīraphon Tangsuwan. Sīrāchā Wongsārayāngkūn. Somkhit Lœ̄tphaithūn. Surachai Līangbunlœ̄tchai. ʻUdom Ratʻamarit, ʻĒkbun Wongsawatkun, Sathāban Ratthathammanūn Sưksā.
Contributor(s): กรพจน์ อัศวินวิจิตร, 2499- | จิรนิติ หะวานนท์ | ชวลิต รำจวนจร | ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | ชีพ จุลมนต์ | เชาวนะ ไตรมาศ, 2505- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | นิพนธ์ ใจสำราญ, 2496- | บรรเจิด สิงคะเนติ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ประวิช รัตนเพียร, 2499- | ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล | ปัญญา อุดชาชน, 2499- | ปิยะ ปะตังทา | พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร, 2495- | พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ | พิศล พิรุณ | เลิศรัตน์ รัตนวานิช, พล.อ, 2490- | วรวิทย์ กังศศิเทียม | วิชา มหาคุณ, 2489- | วิวัธน ทองลงยา | วีระพล ตั้งสุวรรณ | ศรีราชา วงศารยางกูร | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16Publication: Krung Thēp... : Sathāban Ratthathammanūn Sưksā Samnakngān Sānratthammanūn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 [2018]Description: vi, 481 หน้า.ISBN: 9786168033234; 6168033238.Other title: Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon Other title: ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน [Portion of title].Subject(s): ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย | กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย | สิทธิพลเมือง -- ไทย
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book -2018-07-16-31 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/03/2019 31379015698773
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379008418270
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379008419286
รายการจองทั้งหมด: 0
กำลังเรียกดู Sanya Dharmasakti Library ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
KPT2620 .ร543 2552 ล. 8 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. KPT2620 .ร543 2553 ล. 9 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. [ในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 12 ปี] / KPT2620 .ร543 2553 ล. 9 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. [ในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 12 ปี] / KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. KPT2620 .ว62 วิเคราะห์ผลกระทบตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตาม "โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ" : การบรรยายพิเศษ / KPT2620 .ว62 วิเคราะห์ผลกระทบตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตาม "โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ" : การบรรยายพิเศษ / KPT2620 .ว62 วิเคราะห์ผลกระทบตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตาม "โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ" : การบรรยายพิเศษ /

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455