Rūam botkhwām thāng wichākān khong Samnakngān Sān Ratthammanūn. chut thī 16, Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon / phūkhīan Kō̜nphot ʻAtsawinwičhit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 16, ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / ผู้เขียน กรพจน์ อัศวินวิจิตร ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

Kō̜nphot ʻAtsawinwičhit, Čhiraniti Hawānnon. Chawalit Ramčhūančhō̜n. Chānchai Sawǣngsak, Chīp Čhunlamon. Chaowana Traimāt, Nakharin Mektrairat, Niphon Čhaisamran, Bančhœ̄t Singkhanēti. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Prawit Rattanaphīan, Prasœ̄t ʻŌnoppharatwibūn. Punya Udchachon, Piya Patangthā. Phongniwat Yutthaphanbǭriphān, Porntipa sawaisuwanwong. Phison Phirun. Lœ̄trat Rattanawānit, Pol. ʻŌ̜., Wō̜rawit Kangsasithīam. Wicha Mahākhun, Wiwatthana Thǭnglongyā. Wīraphon Tangsuwan. Sīrāchā Wongsārayāngkūn. Somkhit Lœ̄tphaithūn. Surachai Līangbunlœ̄tchai. ʻUdom Ratʻamarit, ʻĒkbun Wongsawatkun, Sathāban Ratthathammanūn Sưksā.
กรพจน์ อัศวินวิจิตร, 2499- | จิรนิติ หะวานนท์ | ชวลิต รำจวนจร | ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | ชีพ จุลมนต์ | เชาวนะ ไตรมาศ, 2505- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | นิพนธ์ ใจสำราญ, 2496- | บรรเจิด สิงคะเนติ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ประวิช รัตนเพียร, 2499- | ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล | ปัญญา อุดชาชน, 2499- | ปิยะ ปะตังทา | พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร, 2495- | พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ | พิศล พิรุณ | เลิศรัตน์ รัตนวานิช, พล.อ, 2490- | วรวิทย์ กังศศิเทียม | วิชา มหาคุณ, 2489- | วิวัธน ทองลงยา | วีระพล ตั้งสุวรรณ | ศรีราชา วงศารยางกูร | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
Call no.: KPT2620 .ร543 2561 ล. 16Publication: Krung Thēp... : Sathāban Ratthathammanūn Sưksā Samnakngān Sānratthammanūn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 [2018]Description: vi, 481 หน้าISBN: 9786168033234; 6168033238Other title: Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon Other title: ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน [Portion of title]Subject(s): ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยสิทธิพลเมือง -- ไทยLOC classification: KPT2620 | .ร543 2561 ล. 16
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015671259
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015698773
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015604284
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008418270
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015880116
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008419286
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2620 .ร64 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์สำหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ" / KPT2620 .ร64 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์สำหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ" / KPT2620 .ร64 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์สำหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ" / KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 16, ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / KPT2620 .ร543 2561 ล. 16 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 16, ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / KPT2620 .ว64 การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : KPT2620 .ว64 การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544