Normal view MARC view ISBD view

Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk nưng lem thī 3 / bannāthikān Čharan Phakdīthanākun.

รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 3 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Sathit Phairo̜. Krairœ̄k Kasēmsan, Mō̜.Lō̜., Čhiraniti Hawānnon. Panyā Thanō̜mrō̜t. Witsanu Khrư̄angām, Phairōt Wāyuphāp. Phanthip Sāisunthǭn, Wīrachāt ʻĪampraphai. ʻAdithēp Thirawat, Parinyā Dīphadung. Kanok ʻIntaramphan. Chalœ̄mchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Pheng Phengniti. Kīatkhačhǭn Watčhanasawat. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi.
Contributor(s): สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | จรัญ ภักดีธนากุล | สถิตย์ ไพเราะ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | จิรนิติ หะวานนท์ | ปัญญา ถนอมรอด | วิษณุ เครืองาม, 2494- | ไพโรจน์ วายุภาพ | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | ปริญญา ดีผดุง | กนก อินทรัมพรรย์ | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | เพ็ง เพ็งนิติ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT68 .ร547 2545 ภ. 1 ล. 3Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Description: 298 หน้า.Subject(s): กฎหมาย -- ไทย | กฎหมายอาญา -- ไทย | กฎหมายปกครอง -- ไทย | กฎหมายแพ่ง -- ไทย | กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย | ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)