Normal view MARC view ISBD view

Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk nưng lem thī 6 / bannāthikān Čharan Phakdīthanākun.

รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 6 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. Prasopsuk Bundēt. Parinyā Dīphadung. Kanok ʻIntaramphan. Pheng Phengniti. Čhiraniti Hawānnon. Kasēmsan Wilāwan. Panyā Thanō̜mrō̜t. Sathit Phairo̜. Krairœ̄k Kasēmsan, Mō̜.Lō̜., Chalœ̄mchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Wīrachāt ʻĪampraphai. Supradit Hutasing. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Prasit Kovilaikool, Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi.
Contributor(s): สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | จรัญ ภักดีธนากุล | ประสพสุข บุญเดช | ปริญญา ดีผดุง | กนก อินทรัมพรรย์ | เพ็ง เพ็งนิติ | จิรนิติ หะวานนท์ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ปัญญา ถนอมรอด | สถิตย์ ไพเราะ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488-.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT68 .ร547 2545 ภ. 1 ล. 6Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Description: 394 หน้า.Subject(s): กฎหมาย -- ไทย | กฎหมายแพ่ง -- ไทย | กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย | กฎหมายอาญา -- ไทย | ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย | กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย | กฎหมายปกครอง -- ไทย | กฎหมายแรงงาน -- ไทย
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)