Normal view MARC view ISBD view

Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk sō̜ng lem thī 15 / bannāthikān Čharan Phakdīthanākun.

รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคสอง เล่มที่ 15 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. 'Udom Fư̄angfung. Somchāi Čhunlanit. Pradit 'Ēkmanī. Thānit Kētsawaphithak. Montrī Yō̜tpanyā, Somchai Thīkhāʻuttamākō̜n. Mānit suthāphō̜n. Sombat Dīeoʻitsarēt. Khemchai Chutiwong. Sirichai Sawatmongkhon. Čhamlō̜ng Suksiri. Suwan Trakānphan. ʻAthirāt Manīphāk. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi.
Contributor(s): สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | จรัญ ภักดีธนากุล | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สมชาย จุลนิติ์ | ประดิษฐ์ เอกมณี | ธานิศ เกศวพิทักษ์ | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | สมชัย ฑีฆาอุตมากร | มานิตย์ สุธาพร | สมบัติ เดียวอิศเรศ | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ศิริชัย สวัสดิ์มงคล | จำลอง สุขศิริ | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT68 .ร547 2545 ภ. 2 ล. 15Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Description: 390 หน้า.Subject(s): กฎหมาย -- ไทย | วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย | วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย | พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย | ล้มละลาย -- ไทย | การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)