Normal view MARC view ISBD view

Rūam khambanyāi samai thī 55 pīkānsưksā 2545. Phāk sō̜ng lem thī 16 / bannāthikān Čharan Phakdīthanākun.

รวมคำบรรยาย สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545. ภาคสอง เล่มที่ 16 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. 'Udom Fư̄angfung. Čhamlō̜ng Suksiri. Pradit 'Ēkmanī. Somchai Thīkhāʻuttamākō̜n. Wicha Mahākhun, Manī Thēpphakdī. Mīchai Rưchuphan, Sirichai Sawatmongkhon. Suwan Trakānphan. ʻAthirāt Manīphāk. Mānit suthāphō̜n. Somchāi Čhunlanit. Montrī Yō̜tpanyā, Sombat Dīeoʻitsarēt. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi.
Contributor(s): สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | จรัญ ภักดีธนากุล | อุดม เฟื่องฟุ้ง | จำลอง สุขศิริ | ประดิษฐ์ เอกมณี | สมชัย ฑีฆาอุตมากร | วิชา มหาคุณ, 2489- | มณี เทพภักดี | มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481- | ศิริชัย สวัสดิ์มงคล | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | มานิตย์ สุธาพร | สมชาย จุลนิติ์ | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | สมบัติ เดียวอิศเรศ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT68 .ร547 2545 ภ. 2 ล. 16Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2545 [2002] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545 [2002]Description: 393 หน้า.Subject(s): กฎหมาย -- ไทย | วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย | ล้มละลาย -- ไทย | พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย | การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)