Normal view MARC view ISBD view

Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 4 / bannāthikān Khemchai Chutiwong.

รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 4 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Chalœ̄mchai Kasēmsan, M.L. Panyā Thanō̜mrō̜t. Prasopsuk Bundēt. Wīrachāt ʻĪampraphai. Kanok ʻInsamphan. Parinyā Dīphadung. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. ʻAdithēp Thirawat, Pheng Phengniti. Prasit Khōwilaikūn, Sathit Phairo̜. ʻAkkharawit Sumāwong. Supradit Hutasing. Čhiraniti Hawānon. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi.
Contributor(s): สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | ปัญญา ถนอมรอด | ประสพสุข บุญเดช | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | กนก อินทรัมพรรย์ | ปริญญา ดีผดุง | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | เพ็ง เพ็งนิติ | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | สถิตย์ ไพเราะ | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | จิรนิติ หะวานนท์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 4Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Description: 343 หน้า.Subject(s): กฎหมาย -- ไทย | กฎหมายอาญา -- ไทย | วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย | มรดกและการรับมรดก -- ไทย | ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย | กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย | หุ้นส่วน -- ไทย | ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ละเมิด -- ไทย | สัญญา -- ไทย | กฎหมายหลักทรัพย์ -- ไทย | กฎหมายประกันภัย -- ไทย | กฎหมายปกครอง -- ไทย
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)