Normal view MARC view ISBD view

Rūam khambanyāi samai thī 57 pīkānsưksā 2547. Phāk nưng lem thī 7 / bannāthikān Čharan Phakdīthanākun.

รวมคำบรรยาย สมัยที่ 57 ปีการศึกษา 2547. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 7 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Prasit Khōwilaikūn, Kasēmsan Wilāwan. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. Prasopsuk Bundēt. ʻAdithēp Thirawat, Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Phairōt Wāyuphāp. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Rangsan Wičhitkraisō̜n. Sathit Phairo̜. Čhiraniti Hawānon. ʻAkkharawit Sumāwong. Parinyā Dīphadung. Chalœ̄mchai Kasēmsan, M.L. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi.
Contributor(s): สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | ประสพสุข บุญเดช | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | รังสรรค์ วิจิตรไกรสร | สถิตย์ ไพเราะ | จิรนิติ หะวานนท์ | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | ปริญญา ดีผดุง | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT68 .ร547 2547 ภ. 1 ล. 7Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2547 [2004] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2547 [2004]Description: 312 หน้า.Subject(s): กฎหมาย -- ไทย | กฎหมายอาญา -- ไทย | วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย | มรดกและการรับมรดก -- ไทย | ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย | หุ้นส่วน -- ไทย | ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | สัญญา -- ไทย | กฎหมายประกันภัย -- ไทย | กฎหมายแรงงาน -- ไทย | กฎหมายปกครอง -- ไทย | กฎหมายครอบครัว -- ไทย | กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)