Normal view MARC view ISBD view

Rūam khambanyāi samai thī 56 pīkānsưksā 2546. Phāk nưng lem thī 16 / bannāthikān Čharan Phakdīthanākun.

รวมคำบรรยาย สมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 16 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Kasēmsan Wilāwan. Nanthachai Phīansanō̜ng. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Sathit Phairo̜. Rưthai Hongsiri. Wīrachāt ʻĪampraphai. ʻAdithēp Thirawat, Chaiyasit Trāchūtham, Suthat Sirimahāphrưk, ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Kīrati Kānčhanarin. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi.
Contributor(s): สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ปัญญา ถนอมรอด | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | นันทชัย เพียรสนอง | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | สถิตย์ ไพเราะ | ฤทัย หงส์สิริ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | กีรติ กาญจนรินทร์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT68 .ร547 2546 ภ. 1 ล. 16Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546 [2003]Description: 326 หน้า.Subject(s): กฎหมาย -- ไทย | กฎหมายอาญา -- ไทย | กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย | กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย | กฎหมายปกครอง -- ไทย | ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)