Nǣothāng kānphatthanā kānbō̜rihān čhatkān ʻuthokkaphai khō̜ng kō̜ngthap Thai : ʻēkkasān sưksā chapho̜ kō̜ranī / nakwičhai/phūkhīan Kannikā Mahāsānkun.

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการอุทกภัยของกองทัพไทย : เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี / นักวิจัย/ผู้เขียน กรรณิการ์ มหาสารกุล.  (Text) (Text)

Kannikā Mahāsānkun, Thailand. Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt. Sūn Sưksā Yutthasāt.
กรรณิการ์ มหาสารกุล, 2530-
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
Call no.: DOC 2016Publication: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Yutthasāt Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2559 [2016]Description: 46 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Subject(s): การบรรเทาสาธารณภัย -- ไทยอุทกภัย -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents General Stacks DOC 2016 693980 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015489058
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents General Stacks DOC 2016 693980 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015489066
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2016 688978 กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร / DOC 2016 688978 กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร / DOC 2016 692665 แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม : DOC 2016 693980 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการอุทกภัยของกองทัพไทย : DOC 2016 693980 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการอุทกภัยของกองทัพไทย : DOC 2016 693991 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีบริบทและทิศทางการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมทะเลจีนใต้ / DOC 2016 697324 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544