Khamsap Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / Dūangdēn Nāksīharāt, Phongkān Khongsī.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Duangden Nakseeharach, Phongkān Khongsī.
By: ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-.
Contributor(s): พงศ์กานต์ คงศรี.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: PE1116.ก2 ด52 2561Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Edition: Phim khrang thī 4, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Description: 460 หน้า.ISBN: 9786162697166; 6162697169.Subject(s): คำศัพท์ | กฎหมาย -- ภาษา
แสดงรายการนี้ใน: TULAW New Book 2018-08-16-31 (tha) | TULAW-New Book-2018-09-30 (tha) | Boonchoo New Book 2018-09 (Thai) | Boonchoo New Book 2018-10 (Thai 2) | TULAW-New Book-2018-10-1-31 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015670590
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015632707
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/03/2019 31379015631667
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015631683
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015632673
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015660377
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015631576
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015631592
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 25/02/2019 31379015632681
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/03/2019 31379015631618
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books PE1116.ก2 ด52 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 10/03/2019 31379015631642
รายการจองทั้งหมด: 0
กำลังเรียกดู Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
HD2080.55.ฮ9บ68 ท42 2559 จากนาข้าวเป็นสวนยางพารา : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพและความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนชาวนาริมแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ = From paddy field to para rubber plantation : Change in livelihood and food security of farmer households in Mekong river area, Bueng Kan province : รายงานวิจัย / AM79.ท9 พ637 2559 พิ(ศ)พิธภัณฑ์ = Museum refocused / PE1116.ก2 ด52 2561 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / PE1116.ก2 ด52 2561 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / HQ247.ก5 น43 2558 Enjo-kosai : โลกมุมมืดของญี่ปุ่นวัยแรกแย้ม / PL4209.อ524 พ55 2557 พ่ออังคาร ผู้มาจากดาวโลก / JC599.ท9 ศ46 2559 บทเรียนจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมแก่ภาคประชาชน /

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455