Sarīrawitthayā rabop hūačhai rūam lō̜tlư̄at kap kānprayukchai thāng phēsatwitthayā = Cardiovascular physiology and pharmacological applications / Krō̜ngkān Chūthip.

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา = Cardiovascular physiology and pharmacological applications / กรองกาญจน์ ชูทิพย์.

Krongkarn Chootip.
By: กรองกาญจน์ ชูทิพย์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: WG102 .ก452 2561Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Description: x, 540 หน้า : ภาพประกอบ.ISBN: 9786164260702; 6164260701.Other title: Cardiovascular physiology and pharmacological applications [Parallel title].Subject(s): สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด | ระบบหัวใจและหลอดเลือด | เภสัชวิทยา
Contents:
1. บทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- การไหลเวียนเลือด -- โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- พลศาสตร์ของเลือด -- บทสรุปบทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- 2. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ -- ชนิดของเซลล์หัวใจและการนำสัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจ -- ศักย์ทำงานของหัวใจ -- ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ -- ความผิดปกติของสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจ -- บทบาทของระบบประสาทอัตโนมัติต่อคุณสมบัติของไฟฟ้าของหัวใจ --คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปคุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ -- 3. คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ -- การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ -- ปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ -- วงจรหัวใจ -- เสียงหัวใจ -- ไดอะแกรมวิกเกอร์ส -- วงจรความสัมพันธ์ของความดันกับปริมาตรเลือดในหัวใจ -- คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปคุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ --
4. สรีรวิทยาของหลอดเลือด -- ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือด -- คุณสมบัติของผนังหลอดเลือด -- กล้ามเนื้อเรียบกับการทำงานของหลอดเลือด -- ปัจจัยที่ควบคุมการทำงานของหลอดเลือด -- ระบบหลอดเลือดแดง -- ระบบหลอดเลือดฝอย -- ระบบหลอดเลือดดำ -- สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปสรีรวิทยาของหลอดเลือด -- 5. การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- การควบคุมความดันเลือด -- การควบคุมอัตราการไหลของเลือดแบบเฉพาะที่ -- การตอบสนองของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดต่อภาวะต่าง ๆ -- การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปการควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- 6. สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน -- ความรู้พื้นฐาน -- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย -- บทสรุปสรีรวิทยาของหลอดเลือดกับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน.
แสดงรายการนี้ใน: TUMED-New Book 2018-October (Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG102 .ก452 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015567556
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG102 .ก452 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015567598
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG102 .ก452 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2019 31379015567606
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG102 .ก452 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 02/03/2019 31379015567572
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG102 .ก452 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015567580
รายการจองทั้งหมด: 0

1. บทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- การไหลเวียนเลือด -- โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- พลศาสตร์ของเลือด -- บทสรุปบทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- 2. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ -- ชนิดของเซลล์หัวใจและการนำสัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจ -- ศักย์ทำงานของหัวใจ -- ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ -- ความผิดปกติของสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจ -- บทบาทของระบบประสาทอัตโนมัติต่อคุณสมบัติของไฟฟ้าของหัวใจ --คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปคุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ -- 3. คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ -- การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ -- ปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ -- วงจรหัวใจ -- เสียงหัวใจ -- ไดอะแกรมวิกเกอร์ส -- วงจรความสัมพันธ์ของความดันกับปริมาตรเลือดในหัวใจ -- คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปคุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ --

4. สรีรวิทยาของหลอดเลือด -- ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือด -- คุณสมบัติของผนังหลอดเลือด -- กล้ามเนื้อเรียบกับการทำงานของหลอดเลือด -- ปัจจัยที่ควบคุมการทำงานของหลอดเลือด -- ระบบหลอดเลือดแดง -- ระบบหลอดเลือดฝอย -- ระบบหลอดเลือดดำ -- สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปสรีรวิทยาของหลอดเลือด -- 5. การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- การควบคุมความดันเลือด -- การควบคุมอัตราการไหลของเลือดแบบเฉพาะที่ -- การตอบสนองของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดต่อภาวะต่าง ๆ -- การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปการควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- 6. สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน -- ความรู้พื้นฐาน -- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย -- บทสรุปสรีรวิทยาของหลอดเลือดกับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455