มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Rǣngngān kap khwāmmaipentham : panhā læ thāngʻō̜k : rāingān wičhai chabap sombūn / Naphāphō̜n ʻAtiwānitchayaphong læ khana.

แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ.

Naphāphō̜n ʻAtiwānitchayaphong. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp.
By: นภาพร อติวานิชยพงศ์.
Contributor(s): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HD4824.5.ท9 น46 2555 Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai Sangkhom Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.Notes: รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)Subject(s): แรงงาน -- วิจัย -- ไทย | คุณภาพชีวิต -- วิจัย | คนงานต่างชาติชาวไทย -- วิจัย | คนงานต่างชาติ -- ไทย -- วิจัย | งานวิจัย / Research
Contents:
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ โครงการวิจัยความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์ -- ส่วนที่ 1 การศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างของแรงงานไทยกับความไม่เป็นธรรมและสังคมสุขภาวะ / เสาวลักษณ์ ชายทวีป, โสภิณ จิระเกียรติกุล -- ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมของแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์, สุธิรา ลีนคำ -- ส่วนที่ 3 แรงงานนอกระบบและการคุ้มครองทางสังคม : กรณีผู้ทำการผลิตที่บ้าน / พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ส่วนที่ 4 ความมั่นคงในชีวิตของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ / กัณณิกา อังศุธนสมบัติ, บังอร ธรรมสอน, ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ -- ส่วนที่ 5 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในมิติแรงงาน / ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ -- ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ / บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, รำพึง จำปากุล, ณัฐพงษ์ มณีกร -- ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของขบวนการแรงงานไทย / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา -- บทสังเคราะห์ แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย / นภาพร อติวานิชยพงศ์.
แสดงรายการนี้ใน: TUPOL-New Book-201810 | TUECON-New Books-2018-10-October
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD4824.5.ท9 น46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2019 31379014007448
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD4824.5.ท9 น46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014007455
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD4824.5.ท9 น46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014007463
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD4824.5.ท9 น46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2019 31379014007471
Total holds: 0

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ โครงการวิจัยความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์ -- ส่วนที่ 1 การศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างของแรงงานไทยกับความไม่เป็นธรรมและสังคมสุขภาวะ / เสาวลักษณ์ ชายทวีป, โสภิณ จิระเกียรติกุล -- ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมของแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์, สุธิรา ลีนคำ -- ส่วนที่ 3 แรงงานนอกระบบและการคุ้มครองทางสังคม : กรณีผู้ทำการผลิตที่บ้าน / พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ส่วนที่ 4 ความมั่นคงในชีวิตของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ / กัณณิกา อังศุธนสมบัติ, บังอร ธรรมสอน, ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ -- ส่วนที่ 5 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในมิติแรงงาน / ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ -- ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ / บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, รำพึง จำปากุล, ณัฐพงษ์ มณีกร -- ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของขบวนการแรงงานไทย / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา -- บทสังเคราะห์ แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย / นภาพร อติวานิชยพงศ์.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305