Normal view MARC view ISBD view

Rǣngngān kap khwāmmaipentham : panhā læ thāngʻō̜k : rāingān wičhai chabap sombūn / Naphāphō̜n ʻAtiwānitchayaphong læ khana.

แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ.

Naphāphō̜n ʻAtiwānitchayaphong. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp.
By: นภาพร อติวานิชยพงศ์.
Contributor(s): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HD4824.5.ท9 น46 2555 Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai Sangkhom Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.Notes: รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)Subject(s): แรงงาน -- วิจัย -- ไทย | คุณภาพชีวิต -- วิจัย | คนงานต่างชาติชาวไทย -- วิจัย | คนงานต่างชาติ -- ไทย -- วิจัย | งานวิจัย / Research
Contents:
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ โครงการวิจัยความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์ -- ส่วนที่ 1 การศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างของแรงงานไทยกับความไม่เป็นธรรมและสังคมสุขภาวะ / เสาวลักษณ์ ชายทวีป, โสภิณ จิระเกียรติกุล -- ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมของแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์, สุธิรา ลีนคำ -- ส่วนที่ 3 แรงงานนอกระบบและการคุ้มครองทางสังคม : กรณีผู้ทำการผลิตที่บ้าน / พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ส่วนที่ 4 ความมั่นคงในชีวิตของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ / กัณณิกา อังศุธนสมบัติ, บังอร ธรรมสอน, ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ -- ส่วนที่ 5 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในมิติแรงงาน / ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ -- ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ / บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, รำพึง จำปากุล, ณัฐพงษ์ มณีกร -- ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของขบวนการแรงงานไทย / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา -- บทสังเคราะห์ แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย / นภาพร อติวานิชยพงศ์.
List(s) this item appears in: TUPOL-New Book-201810 | TUECON-New Books-2018-10-October
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD4824.5.ท9 น46 2555 (See Similar Items) Checked out 31/08/2019 31379014007448
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD4824.5.ท9 น46 2555 (See Similar Items) Available 31379014007455
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD4824.5.ท9 น46 2555 (See Similar Items) Available 31379014007463
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Stacks
General Books HD4824.5.ท9 น46 2555 (See Similar Items) Checked out 31/08/2019 31379014007471
Total holds: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
HD9696.ท944 อ63 2538 รายงานงบการเงินประจำปี = Annual financial report. HE8689.9.ท9 ค94 2558 โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / JQ1745.ก55ฉ5 ค748 2561 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / HD4824.5.ท9 น46 2555 แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / TL229.ก6 ข56 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานทดแทนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / HD9502.5.พ423ท9 ช56 2555 การพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of community biomass-energy capacity by the sufficiency economy philosophy for the community renewable energy in Chiangmai Province : รายงานการวิจัย / DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1 72 ปี สร้างตน สร้างคน /

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ โครงการวิจัยความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์ -- ส่วนที่ 1 การศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างของแรงงานไทยกับความไม่เป็นธรรมและสังคมสุขภาวะ / เสาวลักษณ์ ชายทวีป, โสภิณ จิระเกียรติกุล -- ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมของแรงงาน / นภาพร อติวานิชยพงศ์, สุธิรา ลีนคำ -- ส่วนที่ 3 แรงงานนอกระบบและการคุ้มครองทางสังคม : กรณีผู้ทำการผลิตที่บ้าน / พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ส่วนที่ 4 ความมั่นคงในชีวิตของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ / กัณณิกา อังศุธนสมบัติ, บังอร ธรรมสอน, ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ -- ส่วนที่ 5 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในมิติแรงงาน / ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ -- ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ / บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, รำพึง จำปากุล, ณัฐพงษ์ มณีกร -- ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของขบวนการแรงงานไทย / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา -- บทสังเคราะห์ แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย / นภาพร อติวานิชยพงศ์.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)