มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 3) : rāingān chabap sombūn (final report) / čhattham dōi Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai.

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam.
Contributor(s): มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HF1594.55 .ค945 2555Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555 [2012]Description: xxx, 280 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Notes: นำเสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.Subject(s): การค้าเสรี -- ไทย | ขีดความสามารถในการอุตสาหกรรม -- ไทย | ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ | งานวิจัย / Research
Contents:
บทสรุปผู้บริหาร -- Executive summary -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม -- บทที่ 3 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลงแยกตามรายอุตสาหกรรม -- บทที่ 4 การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือและความตกลงยอมรับร่วมภายใต้ความตกลง FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม -- บทที่ 5 การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม -- บทที่ 6 ผลกระทบของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ : การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลอง CGE -- บทที่ 7 กรณีศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย -- บทที่ 8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย -- ภาคผนวก สรุปผลการเดินทางไปสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555.
แสดงรายการนี้ใน: TUECON-New Books-2018-10-October
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HF1594.55 .ค945 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013942975
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HF1594.55 .ค945 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013942983
Total holds: 0

นำเสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

บทสรุปผู้บริหาร -- Executive summary -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม -- บทที่ 3 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลงแยกตามรายอุตสาหกรรม -- บทที่ 4 การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือและความตกลงยอมรับร่วมภายใต้ความตกลง FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม -- บทที่ 5 การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม -- บทที่ 6 ผลกระทบของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ : การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลอง CGE -- บทที่ 7 กรณีศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย -- บทที่ 8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย -- ภาคผนวก สรุปผลการเดินทางไปสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305