Khwāmrū phư̄nthān dān kānplīanplǣng saphāp phūmiʻākāt læ kānpraptūa khō̜ng chumchon tō̜ kānplīanplǣng saphāp phūmiʻākāt / Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākǭn Thammachāt læ Singwǣtlǭm Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m ; Khana Thamngān ʻAngkhanā Chalœ̄mphong ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

ความรู้พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; คณะทำงาน อังคณา เฉลิมพงศ์ … [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Angkana Chalermpong. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m.
อังคณา เฉลิมพงศ์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Call no.: QC903.2.ท9 ค56 2560Publication: Krung thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 139 หน้า ภาพสีประกอบSubject(s): การผันแปรของภูมิอากาศ -- ไทยการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลกมนุษย์ -- ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม -- ไทยLOC classification: QC903.2.ท9 | ค56 2560
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-04-01 (Thai) | Boonchoo New Book 2021-05 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks QC903.2.ท9 ค56 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015548465
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks QC903.2.ท9 ค56 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015548473
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544