มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand)

Material type: materialTypeLabelMixed materials
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 11 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636674
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/02/2019 17:06 31379015636666
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636724
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636773
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 18 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636716
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636690
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Pridi Banomyong Library
Equipments Book Stall No. 33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/02/2019 19:04 31379015638233
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
Equipments Book Stall No. 34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638241
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
Equipments Book Stall No. 35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638258
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
Equipments Book Stall No. 36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638175
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
Equipments Book Stall No. 37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638183
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
Equipments Book Stall No. 38 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638159
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Pridi Banomyong Library
Equipments Book Stall No. 39 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638167
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Pridi Banomyong Library
Equipments Book Stall No. 40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638134
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Pridi Banomyong Library
Equipments Book Stall No. 41 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638142
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Pridi Banomyong Library
Equipments Book Stall No. 42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638118
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Professor Direk Jayanama Library
Equipments Book Stall No. 20 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636658
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Professor Direk Jayanama Library
Equipments Book Stall No. 21 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636682
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Professor Direk Jayanama Library
Equipments Book Stall No. 22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636641
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636823
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636757
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
Equipments Book Stall No. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636732
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636740
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636633
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638217
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638126
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638191
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 26 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638068
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 27 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638092
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 28 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638050
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 29 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638100
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 30 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638225
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
Equipments Book Stall No. 31 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638084
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015638076
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Sanya Dharmasakti Library
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636708
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Sanya Dharmasakti Library
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636849
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Sanya Dharmasakti Library
Shelving Cart
Equipments Book Stall No. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636815
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Sanya Dharmasakti Library
Shelving Cart
Equipments Book Stall No. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636831
อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) อุปกรณ์ : ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand) Sanya Dharmasakti Library
Circulation Counter
Equipments Book Stall No. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 14/02/2019 19:47 31379015636799
Total holds: 0

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305