ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand)  (Mixed materials) (Mixed materials)

Notes: Library of Things
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015780902
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015780860
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 11 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636674
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636666
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636724
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 14 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636765
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636781
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636807
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015780845
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015780886
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015780878
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636773
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 18 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636716
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Nongyao Chaiseri Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636690
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638233
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638241
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638258
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638175
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638183
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 38 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638159
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 39 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638167
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638134
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 41 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638142
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Pridi Banomyong Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638118
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Professor Direk Jayanama Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 20 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636658
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Professor Direk Jayanama Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 21 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636682
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Professor Direk Jayanama Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636641
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015781033
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015781041
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 57 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015780951
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 58 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015780944
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 59 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015780837
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 60 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015780993
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 61 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015781009
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015780977
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015780985
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015780910
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015636823
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015636757
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015636732
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015636740
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015636633
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638217
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638126
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638191
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 26 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638068
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 27 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638092
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 28 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638050
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 29 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638100
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 30 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638225
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 31 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638084
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379015638076
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015780852
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015781017
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015780969
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015781025
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015780894
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015780936
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015780928
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636708
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636849
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636815
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636831
Library of things (1 Day) KIT Library of things (1 Day) KIT Sanya Dharmasakti Library
Equipments Circulation Counter Book Stand No. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015636799
รายการจองทั้งหมด: 0

Library of Things

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544