Normal view MARC view ISBD view

Kotmāi læ rabīap wādūai sư̄mūanchon : ʻēkkasān khūmư̄ sưksā læ wikhro̜ / Withit Mantāphō̜n ; plǣ dōi Santi ʻItsarōwutkun.

กฎหมายและระเบียบว่าด้วยสื่อมวลชน : เอกสารคู่มือศึกษาและวิเคราะห์ / วิฑิต มัณตาภรณ์ ; แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล.

Vitit Muntarbhorn. Santi Isrowuthakul.
By: วิฑิต มัณตาภรณ์.
Contributor(s): สันติ อิศโรวุธกุล.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT3482 .ว636 2542Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī.Phrēt Čhamkat, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เพรส จำกัด, 2542 [1999]Description: 155 หน้า.ISBN: 9747215683; 9789747215687.Subject(s): สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | วิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | โทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Partial contents:
สื่อสิ่งพิมพ์ -- สื่อภาพยนตร์ -- สื่อวิทยุและโทรทัศน์ -- สื่อโฆษณา -- สื่อแขนงอื่น ๆ -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 -- พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 -- พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 -- พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 -- พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528-- พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 -- พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 --พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

สื่อสิ่งพิมพ์ -- สื่อภาพยนตร์ -- สื่อวิทยุและโทรทัศน์ -- สื่อโฆษณา -- สื่อแขนงอื่น ๆ -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 -- พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 -- พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 -- พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 -- พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528-- พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 -- พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 --พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)