Rabātwitthayā panhā sukkhaphāp nai phū sūngʻāyu læ khwāmtō̜ngkān thī čhampen phư̄a kānphatthanā rūpbǣp kānčhat bō̜rikān sukkhaphāp læ singwǣtlō̜m thī mo̜som samrap phū sūngʻāyu nai khēt thētsabān mư̄ang Čhangwat Pathum Thānī = [Epidemiological of health problem among elderly and need assessment for developing healthcare environmental services program for elderly people in town municipality, Pathumthani Province] : rāingān chabap sombūn / [hūanā khrōngkān Sirimā Mongkhonsamrit ; phū rūam wičhai Khattiyā ʻĪwānōwit, Nonthiyā Hō̜mkham ; phū chūai nakwičhai ʻArunōthai Pāthān ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n]].

ระบาดวิทยาปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุและความต้องการที่จำเป็นเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี = [Epidemiological of health problem among elderly and need assessment for developing healthcare environmental services program for elderly people in town municipality, Pathumthani Province] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / [หัวหน้าโครงการ สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ ; ผู้ร่วมวิจัย คัติยา อีวาโนวิช, นนท์ธิยา หอมขำ ; ผู้ช่วยนักวิจัย อรุโณทัย ปาทาน ... [และคนอื่นๆ]].  (Text) (Text)

Sirimā Mongkhonsamrit. Khattiyā ʻĪwānōwit. Nonthiyā Hō̜mkham. ʻArunōthai Pāthān. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt.
สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
คัติยา อีวาโนวิช | นนท์ธิยา หอมขำ | อรุโณทัย ปาทาน | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Call no.: WT120 .ส654 2561Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Description: ก-ฎ, 199 แผ่น : ภาพประกอบNotes: สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.Other title: Epidemiological of health problem among elderly and need assessment for developing healthcare environmental services program for elderly people in town municipality, Pathumthani Province [Parallel title]Subject(s): ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย -- ปทุมธานีวิทยาการระบาด -- ไทยงานวิจัย / Research
แสดงรายการนี้ใน: TUMED-ผลงานอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WT120 .ส654 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015668735
รายการจองทั้งหมด: 0

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544