ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.-- : ปัญหาและความเป็นไปได้ในการปรับใช้ / จันทร์จิรา ปัญจเภรี.  (Text) (Text)

Janjira Panjaparee. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt.
จันทร์จิรา ปัญจเภรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
Call no.: KPT3217 .จ632 2559Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Description: 8, 108 แผ่น : ภาพประกอบNotes: การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)Other title: Draft social enterprise act B.E.-- : problems and applicability [Added title page title]Subject(s): รัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีวิสาหกิจเพื่อสังคมSocial enterpriseLOC classification: KPT3217 | .จ632 2559
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3217 .จ632 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015549786
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3202 .ค94 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการกฎหมายใหม่สำหรับการส่งเสริมการลงทุน : KPT3202 .ส65 2557 การศึกษาการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย : KPT3202 .T733 Trade regulations between the EU and ASEAN / KPT3217 .จ632 2559 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.-- : KPT3217 .พ46 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และแนวทางปฏิบัติ / KPT3220.ก28 2542 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 / KPT3220.ก292542 ก52 2542 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542.

การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544