"Rāt nārī kap kānčhatkān sưksā / phūwičhai Chatchapol Chaiyaporn, Rawī Satčhasōphon læ Patiwat Sukprakō̜p

ราชนารีกับการจัดการศึกษา / ผู้วิจัย ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ, ปฏิวัติ สุขประกอบ.  (Text) (Text)

Chatchapol Chaiyaporn. Rawī Satčhasōphon. Patiwat Sukprakō̜p. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū.
ชัชพล ไชยพร
ปฏิวัติ สุขประกอบ | ระวี สัจจโสภณ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
Call no.: LC4946.ท9 ช623 2560 Series: Singphim Sō̜Kō̜Sō̜. ; lamdap thī 1/2561 Series: สิ่งพิมพ์ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา): อันดับที่ 1/2561.Publication: Krung Thēp : Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 [2017]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 5, 190 หน้า : ภาพสีประกอบISBN: 9781612701108; 1612701108Subject(s): การศึกษาของเจ้าหญิง -- ไทยการศึกษา -- ไทย -- ประวัติLOC classification: LC4946.ท9 | ช623 2560
Contents:นโยบายและกฎหมายด้านการศึกษาในสมัยสุโขทัยและอยุธยา -- บทบาทด้านการศึกษาของราชนารีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2325-2411 -- บทบาทด้านการศึกษาของนารีในสมัยรัตนโกสินทร์ต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2412-2555 -- แนวพระราชดำริด้านการศึกษาของราชนารี -- ราชนารีกับการศึกษาไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LC4946.ท9 ช623 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015665277
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
LC4814.ท9 ร64 รายงานผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 / LC4814.ท92น2 บ73 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนพิการในการฟื้นฟูและพึ่งตนเอง : LC4814.ท92น2 บ73 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนพิการในการฟื้นฟูและพึ่งตนเอง : LC4946.ท9 ช623 2560 ราชนารีกับการจัดการศึกษา / LC5015 .อ7 2530 การวางแผนและเทคนิคจัดการศึกษา : LC5015 .อ7 2530 การวางแผนและเทคนิคจัดการศึกษา : LC5115 .E38 Education and the city :

นโยบายและกฎหมายด้านการศึกษาในสมัยสุโขทัยและอยุธยา -- บทบาทด้านการศึกษาของราชนารีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2325-2411 -- บทบาทด้านการศึกษาของนารีในสมัยรัตนโกสินทร์ต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2412-2555 -- แนวพระราชดำริด้านการศึกษาของราชนารี -- ราชนารีกับการศึกษาไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544