Pramūan kotmāi ʻāyā læ pramūan kotmāi phǣng læ phānit phrō̜m hūakhō̜ rư̄ang thuk māttrā chabap sombūn / rūaprūam dōi Bunrūam Thīamčhan læ Saranyā Witchātham.

ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม.  (Text) (Text)

Bunrūam Thīamčhan. Saranyā Witchātham.
บุญร่วม เทียมจันทร์
ศรัญญา วิชชาธรรม
Call no.: KPT3800 .บ746 2562Publication: Krung Thēp... : The Law Group, [2562] [2019] Publication: กรุงเทพฯ : The Law Group, [2562] [2019]Description: 1076 หน้าISBN: 9786163811554; 6163811550Subject(s): กฎหมายอาญา -- ไทยกฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยLOC classification: KPT3800 | .บ746 2562
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3800 .บ746 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015739031
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3800 .บ746 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015739049
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3800 .บ746 2562 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015739015
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544